Rychlá navigace v článku: Elektrické vedení a energieSolární panely na pozemkuStudna na pozemkuZačátek stavění a pozemekMožné problémy se sousedy a v rámci obce

Právní předpisy týkající se pozemků mohou být pro mnoho lidí velkým oříškem. Jak se v nich vyznat, co znamenají a jaké problémy mohou vám, tedy vlastníkům přinést? Například máte věcné břemeno na pozemku. Když se hovoří o umístění stavby na pozemku, musíme poznamenat, že do toho může mluvit i váš soused. Překvapuje vás to? Jde hlavně o vzdálenost vaší stavby od plotu. Je to samozřejmě věcí dohody, abyste budovu nepostavili příliš těsně.

Ani ostatní stavby na pozemku by neměly ohrožovat okolí. Někdo může mít spoluvlastnický podíl na pozemku, což komplikuje rozhodování o jeho budoucím využití nebo plánované stavbě. K čemu a za jakých podmínek bude pozemek sloužit, na tom by se měli spoluvlastníci shodnout. Problém může vzniknout, je-li vaše stavba na pozemku spoluvlastníků. Pokud nedojde u spoluvlastníků ke shodě, není od věci řešit prodej podílu na pozemku, protože setrvání ve spoluvlastnictví by mohlo znamenat další neshody v budoucnosti.

Oříškem mohou být i zapeklité rodinné vztahy. Jako problém se pak může jevit i postavený dům na pozemku rodičů. Jako ožehavé se může ukázat i společné jmění manželů, zejména pokud dojde ke sporům a rozvodu. Pak může potíže způsobit například SJM nemovitost na pozemku ve vlastnictví jednoho nebo také postavení domu za trvání SJM na pozemku jednoho. Pak nezbývá než všechno řešit s pomocí právníků. Nemluvě o tom, že stavby na pozemku bez povolení by rozhodně neměly být. Platí to i v případě společenstva vlastníků jednotek, když vznikne stavba na pozemku svj bez hlasování.

Elektrické vedení na zahradě pozemku

Někdy může být předmětem sporů elektrické vedení na pozemku, které zaopatřuje více objektů. Hovořit se dá také o břemenu služebnosti inženýrských sítí, v tomto případě sítě elektrické. Elektrické podniky pak mohou na pozemek vstupovat za účelem údržby sítě nebo budování přípojek. Někdy může nastat i situace, že povede vysoké napětí na pozemku, to je však spíše výjimečné, protože sloupy vysokého napětí bývají ve volné krajině s neomezeným přístupem. Okrajově se vás tento problém ale také může dotknout. Například máte sloup na pozemku. Pak třeba budete řešit otázku: Můžu oplotit elektricky sloup na pozemku? V takovém případě platí, že byste se měli domluvit s majitelem sloupu, tedy elektrickými podniky.

Také může být cizí připojení elektřiny na pozemku, na což je také nutné brát ohled. Někdy rovněž vznikají škody na pozemku po elektrikáři, který u vás prováděl nějaký údržbářský zásah. Zkrátka může nastat řada rozmanitých situací. Nejde jenom o elektrické vedení, ale i další sítě, třeba plynové nebo kanalizační přípojky. Je třeba samozřejmě souhlas s vedením kanalizace na pozemku, a totéž platí i pro případ plynu.

Když máte fotovoltaiku na pozemku

V současnosti bývá častou otázkou také fotovoltaika na pozemku, protože si mnoho lidí pořídilo solární panely na střechy svých staveb například v rámci dotačních programů. V takovém případě máte fotovoltaickou elektrárnu, tedy FVE na pozemku. Musíte brát v úvahu odpisy fve na pozemku vzor. Máte-li soláry na pozemku je potom důležité, aby byla vyřešena jejich obslužnost pracovníky elektrických podniků a dodržovaly se všechny předpisy spojené s jejich provozováním.

Vlastnit studnu je pro pozemek užitečné

Když je studna na pozemku jde o velkou výhodu. Ne všude je k dispozici místní vodovod a ve formě studny vy získáváte nezávislý zdroj vody. Pokud studnu zatím nemáte, není od věci uvažovat o jejím vybudování. Budete pochopitelně potýkat s tím, jak najít vodu na pozemku. Klidně se také může stát, že voda na pozemku vůbec nebude. Doufejme ale, že budete mít více štěstí a zdroj vody najdete a budete úspěšně řešit umístění studny na pozemku.

Když začínáte stavět na pozemku

Ať už budete stavět teď nebo v budoucnosti, samozřejmě je důležitým aspektem zdravé prostředí. Provést měření radonu na pozemku ještě předtím, než provedete první výkopy je proto rozhodně rozumným krokem. Samozřejmě budou vlastnímu budování předcházet terénní úpravy na pozemku. Pochopitelně srovnání terénu na pozemku je nezbytností.

Co když budete bydlet bez základů? Dá se předpokládat, že v průběhu stavby bude stát maringotka na pozemku, která poslouží k uschování nářadí nebo i krátkému odpočinku během prací. Ve hře je umístění maringotky na pozemku, aby vám maximálně vyhovovalo a nijak neomezovalo vaše sousedy, například tím, že se bude nacházet příliš blízko jejich plotu. Někdo si možná postaví mobilheim na pozemku, aby mohl dozírat na provádění prací a případně tam i přespat. Někdy má žena bunkr na pozemku jako svůj azyl.

Na pozemku jde vždy o vzájemnou dohodu

Dá se předpokládat, že nebudete jediní, kdo bude stavět. Váš kolega vedle pozemku může začít dřív a logicky se objevuje otázka: Může si soused udělat na pozemku sklad? Například potřebuje někam složit stavební materiál a na vaší parcele je zatím volno. Všechno je samozřejmě věcí dohody. S tím souvisí i další dotaz: Může podnikatel v nákladní dopravě parkovat svá auta na pozemku dle katastru označeném zahrada? I to je otázkou dohody. Pokud vy například zatím nebudete na pozemku stavět a soused podniká v tomto oboru, můžete se dohodnout na tom, že mu svoji zahradu poskytnete za přesně stanovených podmínek.

Když tam bude soused ale parkovat, může nastat situace, kdy třeba vyteče na zem olej z auta. Vznikne nepříjemný olejový vsak na pozemku, který třeba může kontaminovat spodní vody. Budete na něm požadovat úhradu vzniklé škody? Jedním z možných řešení je vzdání se práva na náhradu škody na pozemku, ale to je samozřejmě na vás. Pro někoho bude samozřejmě nepořádek na pozemku velkým problémem.

Dokonce to může ovlivnit i cenu pozemku, více na Cenová mapa pozemků a nemovitostí

Vztahy se sousedy na pozemcích jsou důležité

Sousedské vztahy může narušit spousta rozmanitých problémů, například zabezpečení psa na pozemku. Pokud sousedův pes opakovaně utíká k vám na zahradu a ryje ve vašich záhonech, je to důvod k vzteku. Podobně můžete řešit třeba, jak se zbavit kočky na pozemku. Problémem mohou být rovněž stromy na pozemku, které mohou ohrožovat okolí například v době vichřice. Někdy mohou být ohrožující i koníčky vašich sousedů a může se ozývat střelba z malorážky na pozemku. Pak je samozřejmě nutné věci neprodleně řešit. Ideálně vzájemnou dohodou, ale ne vždy se to podaří.

Někdy si dokonce možná budete s povzdechem stěžovat: Soused mi děla na pozemku bordel. Třeba zemina, kompost nebo odpadky z jeho zahrady přetékají přes plot až k vám. Musíte mu domluvit. V případě, že vaše zahradě bezprostředně sousedí se svažujícím se zemědělským polem, potom se může vyskytovat voda z polí na pozemku. Situaci může komplikovat i příjezdová cesta na pozemku. Chcete-li mít přehled o tom, co se u vás děje, i když zrovna nejste přítomni, vyplatí se kamera na pozemku.

Problémy na pozemku mají i obce a města

Může se hodit: Vzor žádosti o pronájem obecního pozemku

Zkrátka vlastnictví pozemku a provádění staveb na něm má celou řadu úskalí. Těžko má někdo na výběr tak široké možnosti, že si postaví třeba bungalow na pozemku nad mořem v Japonsku. I když to zní samozřejmě velmi lákavě, většina z nás staví v naší republice a u nás se v praxi můžete v těchto souvislostech potýkat s řadou různých problémů, které je třeba vyřešit. Netýká se to jenom vás, ale podobné potíže mohou mít i obce a města. I oni jsou majitelé pozemků. Může tak nastat situace, kdy dojde k uložení odpadu soukromou firmou na pozemku obce. Starosta je pak nucen se s firmou dohodnout. Potíže mohou způsobit třeba i garáže na pozemku magistrátu hl. m. Prahy, protože jejich provoz může obtěžovat okolí. Složitá může být i údržba zeleně, třeba kdo poseká a odveze trávu na pozemku v Liberci.

Přihlásit se

Registrovat se

Obnova hesla

Zadejte uživatelské jméno nebo e-mailovou adresu, e-mailem obdržíte odkaz pro vytvoření nového hesla.